Certyfikaty:
rzetelna firma antroposs H. Tutak
CU
Kontakt:
"ANTROPOSS"
31-361 Kraków
Józefa Wybickiego 7b pok. 19
tel.kom. 0501 293 977
e-mail: haltut@interia.pl

kto i jak może opiekować się osobą starsza - AntroposGdzie i jak starać się o pomoc w opiece nad osobą starszą? Każda rodzina może liczyć na pomoc.

Nierzadko najbliższa rodzina nie jest wstanie zapewnić opieki starszej i schorowanej osobie. W takich wypadkach nie trzeba być zdanym tylko na własne siły, ale można poszukać pomocy w specjalistycznych ośrodkach.

Opiekowanie się niedołężną, starszą osobą jest trudne, a często wymaga całkowitego poświęcenia. Wiele osób nie jest wstanie zapewnić jej w odpowiedni sposób. Wynika to nierzadko z odległości lub charakteru wykonywanej pracy. W takich przypadkach można liczyć na pomoc różnych instytucji.

Osoba starsza może liczyć na pomoc nie tylko członka rodziny

Warto pamiętać, że kiedy choroba dotyka nagle starszą osobę, rodzina nie musi zostać z nią sama. Może zwrócić się o wsparcie do rodzinnego domu pomocy, ośrodka pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia, a także do oddziału opieki medycznej. Pracujące osoby, które zajmują się członkiem rodziny mogą uzyskać dodatkowe pełnopłatne dni wolne w ramach zatrudnienia. Takie rozwiązanie jest zagwarantowane w kodeksie pracy.

O tym jaki rodzaj pomocy będzie najlepszy dla osoby starszej zależy od jej stanu i rodzaju choroby. Lekarz prowadzący danego pacjenta powinien przeprowadzić wywiad na podstawie, którego określi jego stan psycho-fizyczny. Wiadomo, że innej opieki wymagają osoby po udarze, a innej cierpiący na chorobę Alzheimera.

O formie wsparcia decyduje lekarz prowadzący danego pacjenta

W zależności od stanu zdrowia osobie starszej może zostać przydzielony opiekun lub pielęgniarka. To nie tylko opieka w domu przy codziennych czynnościach jak jedzenie czy higiena, ale również pomoc w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych. W razie potrzeby pielęgniarka zrobi zastrzyk czy podłączy kroplówkę.

Starszy i schorowany człowiek wymaga nie tylko wielkich pokładów cierpliwości, ale również sił fizycznych. Bywa tak, że osoba opiekująca się nim nie zawsze jest wstanie sprostać wszystkim obowiązkom. Powinna w takim wypadku poszukać odpowiedniej pomocy w opiece nad chorym.